Welkom

In de lente van 1985 werd het architectenbureau ARCAD opgericht.

Het kantoor bevindt zich te 9111 Sinaai-Waas (St-Niklaas), Wijnveld 2, tel : 03 766 28 38info@arcad.be

Sinds de oprichting vormt ARCAD architecten bv een professionele architectenvennootschap die tevens coördinerend werkzaam is met burgerlijk ingenieurs stabiliteit, interieur- en landschapsarchitecten alsook met veiligheids- en energieconsulenten.

Het architectenbureau staat garant voor een balans tussen het conceptuele en het esthetische.

Op het niveau van het residentiële bouwen situeren de opdrachten zich zowel binnen het hedendaagse als het hedendaags-landelijke, waarbij de algehele zin voor het detail alsook voor de typologie van de omgeving, de beoogde architectuur bepalen.  Vele projecten worden bestudeerd met inbegrip van de tuin- en landschapsarchitectuur.  Voorstellen en ideeën vullen de wensen van de opdrachtgever aan, waarbij het de bouwheer is die ten allen tijde de laatste beslissing neemt.

Op niveau van de niet-residentiële gebouwen worden er eveneens projecten ter studie aangenomen.  Deze projecten vergen steeds opnieuw een afzonderlijke aanpak en voorafgaandelijk studiewerk ten gronde.