Samenwerking

Eerste contact

Steeds wordt elke samenwerking voorafgegaan door een vrijblijvend eerste contact. Tijdens dit gesprek wordt alle nodige informatie gegeven en worden alle vragen helder en duidelijk beantwoord. Het geeft beide partijen tevens de mogelijkheid gezamelijke interesses en overeenkomsten te toetsen.

Voorontwerpfase

Tijdens de voorontwerpfase wordt voorzien in de nodige tekeningen overeenkomstig de gezamelijke afspraken in verband met het vooropgestelde programma en de beoogde architectuur én met inachtname van de stedenbouwkundige regelgeving. Tevens wordt er in deze fase reeds budgetgecontroleerd ontworpen met oog voor de bouwkundige en energetische aspecten van het project.

Ontwerpfase

De ontwerpfase vangt aan na de goedkeuring van het voorontwerp en de bijhorende budgettering. De plannen worden opgemaakt in functie van de regelgeving tot het aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning en uitgewerkt overeenkomstig de energieprestatienormen. Het volledig administratief dossier wordt samengesteld en in gezamelijk overleg ingediend bij de vergunningsverlenende overheid.

Aanbestedingsfase

Aan de hand van plannen en/of lastenboeken en/of meetstaten worden offertes aangevraagd. Er wordt voorzien in een adviserende studie van de offertes die na gezamelijk overleg zal leiden tot de aannemingsovereenkomsten.

Uitvoeringsfase

Tijdens de uitvoering der werken zullen wekelijkse werfvergaderingen worden gehouden. Van elke werfvergadering wordt een schriftelijk verslag opgesteld die aan alle aanbelangende partijen wordt overgemaakt. Indien gewenst wordt eveneens de coördinatie tussen de verschillende aannemingen waargenomen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de opvolging van de ruwbouwwerken, de binnenafwerkingen tot en met de vloerbekledingen en de verdere interieurafwerkingen. Enkel deze van ruwbouwwerken onder dak zijn wettelijk verplicht.

Interieurstudie

De architect kan, indien gewenst, voorzien in interieurstudies gaande van verlichtingsstudies, ontwerpen van vast meubilair, kleurstudies, legplannen van vloerbekledingen, ontwerpen van badkamers, keukens enz.